Donnerstag, 7. Februar 2013

Bläck Fööss - Alles für die Liebe[Intro]

M‘r jeit bei rut nit övver de Strooss
un bohrt beim Zahnarzt nit en d‘r Nas.

M‘r fährt mem Fahrrad nit op derAutobahn.
un pack om Maat sämpliche Äppel an.

M‘r sät des morjens nit „Joode Naach“
un läuf freihändich övver et Dach.

M‘r schmiess em Auto kein Zijarette fott.
Wat m‘r all nit deit! Leever Jott !

Doch wat deit mer nit
alles für die Liebe
alles für die Liebe 
un e besje Jlöck.

Jo, wat deit mer nit
alles für die Liebe.

Wenn do se jefungen häs,
dann halt se och joot fess !

[Instrumental]

M‘r läuf däm Nohber nit övver‘t Jras,
hält e Kaninche nit für ne Haas.

M‘r molt kein Ostereier en d‘r Weihnachtszick
un kritt et „Kribbeln em Buch“ nit noh Hus jescheck.

M‘r fährt nur selten schwatz met d‘r Bahn
un hät em Auto keine em Kahn.

Do weeds erwisch un schon es dä Lappe fott.
Wat m‘r all nit deit ! Leever Jott!

Doch wat deit mer nit
alles für die Liebe

alles für die Liebe
 un e besje Jlöck.

Jo, wat deit mer nit
alles für die Liebe.

Wenn do se jefungen häs,
dann halt se och joot fess !

Bes de ärm oder häste vill Jeld
Et jitt nix , wat einfach su vum
Himmel fällt.


Wellste jeden Dach e Stöck Sonn
Jo, dann muss de och jät dofür dun.

Doch wat deit mer nit
alles für die Liebe

alles für die Liebe
 un e besje Jlöck.

Jo, wat deit mer nit
alles für die Liebe.

Wenn do se jefungen häs,
dann halt se och joot fess !

Wenn do se jefungen häs,
dann halt se och joot fess !
 
 [Instrumental]

* * *

Keine Kommentare: