Mittwoch, 5. Juni 2013

Sai Gayatri

 

 Om Sai Eeshwaraya Veedmahe

Sathya Devaya Dhimahi

Tanna Sarva Prachodayat

* * *

Keine Kommentare: